ROK SZKOLNY 2017/2018

 

      

 

 

 

KONKURS  CAŁOROCZNY- NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

 

 

          

   

 

 

 

 są wyrazem najwyższego uznania Rady Pedagogicznej dla uczniów klas 4-6,
którzy wyróżnili się nienaganną postawą i szczególnym zaangażowaniem w klasie, na terenie szkoły i poza nią.
Odznakę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum szkoły, zostaje to zapisane w Szkolnej Księdze .
 

 

Uczniowie klas 1-3 zdobywają odznakę wzorowego ucznia- Sówka