Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

 

           Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który ma co najmniej dobre zachowanie i uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

           Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.


          Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

         Zgodnie z przyjętymi kryteriami Szkolna Komisja Stypendialna po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną może przyznać: 

  • stypendium motywacyjne – za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu 
  • stypendium sportowe – za wysokie osiągnięcia sportowe

 

Stypendyści za rok 2011/2012

 

Stypendia motywacyjne:

1. Kalińska Agata, klas a 4 a

2. Sładek Zuzanna, klasa  4 a

3. Wawrzynowicz Julia, klasa  5 a
4. Niedziela Magdalena, klasa  5 a
5. Broncel Dominika, klasa  5 b
6. Wodarz Przemysław, klasa  6 a
7. Szkup Aleksandra, klasa  6 b
8. Zbroińska Olga, klasa  6 b
9. Kłakus Julia, klasa  6 c


2 semestr

1. Kalińska Agata, klasa 4a
2. Madej Maksymilian, klasa  4a
3. Wyderka Nikola, klasa 4a
4. Niedziela Magdalena, klasa 5a
5. Broncel Dominika, klasa 5b
6. Wodarz Przemysław, klasa 6a
7. Kutek Anna, klasa 6b
8. Szkup Olga, klasa 6b
9. Zbroińska Olga, klasa 6b
10. Kłakus Julia, klasa 6c


W II sem. roku szkolnego 2011/2012 nie przyznano stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe.

 

 Stypendyści za rok 2010/2011

 

I semestr


1 Przemysław Wodarz, klasa 5a motywacyjne
2 Anna Kutek, klasa 5b motywacyjne
3 Julia Morkisz, klasa 5b motywacyjne
4 Aleksandra Szkup, klasa 5b motywacyjne
5 Adrianna Sładek, klasa 5b motywacyjne
6 Olga Zbroińska, klasa 5b motywacyjne
7 Julia Kłakus, klasa 5c motywacyjne
8 Igor Mędela, klasa 6c motywacyjne


II semestr


1.Aleksandra Szkup klasa  5b
2.Olga Zbroińska, klasa 5b
3.Julia Kłakus, klasa 5c
4.Jessica Usendiah, klasa 6b
5.Paulina Drewienkowska, klasa 6b

6.Igor Mędela, klasa 6c 
7.Aleksandra Siergiej, klasa 6c 
8.Angela Sułek, klasa 6c 


 

 

Stypendyści za rok 2009/2010

 

I semestr


1.Danuta Gruszka, klasa 6c motywacyjne i sportowe
2.Angelika Sułek, klasa 5c motywacyjne
3.Klaudia Pelic, klasa 5c motywacyjne
4.Aleksandra Siergiej, klasa 5c motywacyjne
5.Marcin Giel, klasa 5c motywacyjne
6.Jessica Usendiah, klasa 5b sportowe

II semestr

1. Gołąb Kinga, klasa 6b motywacyjne
2. Mędela Igor, klasa 5c motywacyjne
3. Pelic Klaudia, klaasa 5c motywacyjne
4. Siergiej Aleksandra, klasa 5c motywacyjne
5. Sułek Angelika, klasa 5c motywacyjne
6. Kutek Anna, klasa 4b motywacyjne
7. Zbroińska Olga, klasa 4b motywacyjne
8. Szkup Aleksandra, klasa 4b motywacyjne
9. Morkisz Julia, klasa 4b motywacyjne
10. Kłakus Julia, klasa 4c motywacyjne
11. Gruszka Danuta, klasa 6c motywacyjne
12. Kramek Patrycja, klasa 6c motywacyjne
13. Marciniak Karol, klasa6c motywacyjne
 

Stypendyści za rok 2008/2009

 

I semestr:

 

Stypendia motywacyjne:
1.  Gruszka Danuta, klasa 5 c
2.  Kramek Patrycja, klasa 5 c
3.  Pałyga Agata, klasa 5 c
4.  Gajewski Partyk, klasa 6 a
5.  Grzegorczyk Kamil, klasa 6 a
6.  Pelic Rafał, klasa 6 a
7.  Jadanowski Jakub, klasa 6 b
8.  Rutkowski Bartosz, klasa 6c

II semestr:

1. Gruszka Danuta, klasa 5 c- motywacyjnei sportowe
2. Mleczyński Damian, klasa 4 a -motywacyjne
3. Szczepanek Rafał, klasa 6 b -sportowe
4. Kołucki Jakub, klasa 6 b -sportowe
5. Seweryn Marcin, klasa 6 b -sportowe
6. Szostek Krzysztof, klasa 6 b -sportowe

7. Leszczyńska Agnieszka, klasa 6 c sportowe
8. Rutkowski Bartosz, klasa 6 c sportowe
9. Gajewski Patryk, klasa 6 a sportowe
10. Grzegorczyk Kamil, klasa 6 a motywacyjne
11. Pelic Rafał, klasa 6 a motywacyjne
12. Kamiński Patryk, klasa 5 c motywacyjne
13. Usendiah Jessica, klasa 4 b sportowe
14. Kramek Patrycja, klasa 5 c motywacyjne
15. Pałyga Agata, klasa 5 c motywacyjne
16. Pelic Klaudia, klasa 4 c motywacyjne
17. Sułek Angelika, klasa 4 c motywacyjne
18. Siergiej Aleksandra, klasa 4 c motywacyjne
19. Bobla Weronika, klasa 6 c motywacyjne
20. Jadanowski Jakub, klasa 6 b motywacyjne