Grono pedagogiczne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

 

 

G R O N O   P E D A G O G I C Z N E  W  R O K U  S Z K O L N Y M   2017 / 2018

L.P. IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT NAUCZANIA

  WYCHOWAWSTWO      
1. mgr Janina Bartos urlop zdrowotny ----------
2. mgr Blaumann Bernadeta historia i społeczeństwo ---------
3. mgr Katarzyna Błaszczuk-Melka                  j. polski klasa VII b
4. mgr Agnieszka Braun nauczyciel wspomagający -----------
5. mgr Anna Chrobaczek doradztwo zawodowe ------------
6. mgr Przemysław Ciukaj W.F. ------------
7. mgr Maryla Cymerlik edukacja wczesnoszkolna klasa III c
8. Dinkov Płamen nauczyciel  wspomagający -----------
9. mgr Joanna Dobrzańska edukacja wczesnoszkolna klasa II b
10. mgr Barbara Fatyga      wicedyr. / W.F.  
11. mgr Karolina Fatyga- Koń j. angielski/ j. rosyjski --------------
12. mgr Jolanta Frejowska matemaytyka klasa VII a
13. mgr Anna Gniewek przyroda/ biologia klasa V b
14 mgr Adam Gołąb zaj. komputerowe/ techniczne ----------
15. mgr Małgorzata Grzeszyk edukacja wczesnoszkolna klasa III b
16. mgr Jolanta Hobot geografia ------------
17. mgr Agnieszka Jaromin nauczyciel wspomagający ------------
18. mgr Katarzyna Jarosz n-l bibliotekarz  ------------
19. mgr Marzena Jureczko wych. przedszkolne "0"a
20. mgr  Agnieszka Kaźmierczak wych. przedszkolne "0"c
21. mgr Agnieszka Konarzewska nauczyciel świetlicy ------------
22. mgr Klaudia Kucharczyk nauczyciel wspomagający ------------
23. mgr Monika Kulas chemia/ fizyka ---------
24. mgr Halina Kulka edukacja wczesnoszkolna klasa III d
25. mgr Grażyna Leki edukacja wczesnoszkolna klasa I b
26. mgr Joanna Loska- Rychlik edukacja wczesnoszkolna klasa II a
27. mgr Joanna Mędela j. angielski klasa IV c
28. mgr Marzena Nogaj dyrektor/ matematyka -------------
29. mgr  Krzysztof Oliwa urlpo zdrowotny -----------
30. mgr Paliczka Patrycja n-l świetlicy ----------
31. mgr Paulina Palowska j. polski klasa VI a
32. mgr Beata Piórko rewalidacja -----------
33. mgr Marta Piórko psycholog ------------
34. mgr Beata Płoskońska wicedyrektor/ n-l świetlicy  ------------
35. mgr Barbara Przydatek religia  -----------
36. mgr Ewa Pyclik-Kosecka j. niemiecki ----------
37. mgr Joanna Rudolf język angielski klasa IV b
38. mgr Salwerowicz Magdalena religia ----------
39. mgr Sornek Karina plastyka ----------
40. mgr Magdalena Stolorz rewalidacja ---------
41. mgr Beata Szczepanek  matematyka klasa VI b
42. mgr Lidia Szymańczyk edukacja wczesnoszkolna klasa I c
43. mgr Urszula Tabak edukacja wczesnoszkolna

klasa I a

44. mgr Barbara Tumasz  pedagog  -------------
45. mgr Wenklar Joanna W. F. klasa V a
46. mgr Renata Zawisza edukacja wczes./ muzyka klasa III a
47. mgr Ewelina Zych wych. przedszkolne "0" b
48. mgr Bożena  Żyłka kierownik  świetlicy  -------------