G R O N O   P E D A G O G I C Z N E  W  R O K U  S Z K O L N Y M   2018/ 2019

L.P. IMIĘ I NAZWISKO                       

PRZEDMIOT NAUCZANIA

WYCHOWAWSTWO
1. mgr Barbara Badura chemia ---------
2. mgr Janina Bartos j. polski/ j.rosyjski VII a
3. mgr Katarzyna Błaszczuk-Melka                  j. polski klasa VIII b
4. mgr Agnieszka Braun nauczyciel wspomagający -----------
5. mgr Anna Chrobaczek doradztwo zawodowe ------------
6. mgr Przemysław Ciukaj W.F. ------------
7. mgr Maryla Cymerlik edukacja wczesnoszkolna klasa I a
8. Dinkov Płamen nauczyciel  wspomagający -----------
9. mgr Joanna Dobrzańska edukacja wczesnoszkolna klasa III b
10. mgr Beata Duda technika --------
11. mgr Barbara Fatyga      wicedyr. / W.F.  
12. mgr Karolina Fatyga- Koń j. angielski/ j. rosyjski klasa V a
13. mgr Jolanta Frejowska matemaytyka klasa IV c,  VIII a
14. mgr Anna Gniewek przyroda/ biologia klasa VI b
15. mgr Adam Gołąb informatyka/ etyka ----------
16. mgr Agnieszka Gospodarek nauczyciel wspomagający ----------
17. mgr Małgorzata Grzeszyk edukacja wczesnoszkolna/ etyka klasa I b
18. mgr Jolanta Hobot geografia ------------
19. mgr Agnieszka Kaźmierczak wych. przedszkolne 0 ab
20. mgr Agnieszka Konarzewska nauczyciel świetlicy ------------
21. mgr Klaudia Kucharczyk nauczyciel wspomagający ------------
22. mgr Halina Kulka edukacja wczesnoszkolna klasa I c
23. mgr Joanna Loska- Rychlik edukacja wczesnoszkolna/ informatyka klasa III a
24. mgr Gabriela Marczuk WDŻ --------
25. mgr Joanna Mędela j. angielski klasa V c
26. mgr Aleksandra Mrozowska-Pochera wych. przedszkolne 0 a
27. mgr Aldona Murańska W. F. ----------
28. mgr Marzena Nogaj dyrektor/ matematyka -------------
29. mgr  Krzysztof Oliwa historia klasa IV d
30. mgr Paliczka Patrycja n-l świetlicy ----------
31. mgr Paulina Palowska j. polski klasa IV d
32. mgr Beata Piórko rewalidacja -----------
33. mgr Beata Płoskońska wicedyrektor/ n-l świetlicy  ------------
34. mgr Barbara Przydatek religia  -----------
35. mgr Ewa Pyclik-Kosecka j. niemiecki ----------
36 mgr Kinga Radzewicz nauczyciel bibliotekarz ----------
37. mgr Joanna Rudolf urlop zdrowotny ---------
38. mgr Magdalena Salwerowicz religia ----------
39. mgr Karina Sornek plastyka ----------
40. mgr Magdalena Stachelska j. angielski ----------
41. mgr Beata Szczepanek  matematyka klasa VII b
42. mgr Katarzyna Szczepaniak nauczyciel wspomagający ---------
43. mgr Lidia Szymańczyk edukacja wczesnoszkolna klasa II c
44. mgr Urszula Tabak edukacja wczesnoszkolna

klasa II a

45. mgr Barbara Tumasz  pedagog  -------------
46 mgr Paweł Uherek wiedza o społeczeństwie --------------
47. mgr Wenklar Joanna W. F./ edukacja dla bezpieczeństwa klasa VI a
48. mgr Renata Zawisza edukacja wczes./ muzyka klasa I b, IV a
49. mgr Ewelina Zych wych. przedszkolne "0" b
50. mgr Bożena  Żyłka kierownik  świetlicy  -------------