Wykształcenie:

 

  • Studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.
  • Kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć: "Wychowanie do życia w rodzinie"
  • Przygotowanie do prowadzenia zajęć z profilaktyki uzależnień
  • Kurs: "Szkoła dla rodziców i wychowawców"- rekomendowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Realizowane programy:

 

  • Autorski program wychowawczy  "Dobre maniery" , który uczy dzieci zasad prawidłowego zachowania się w różnych miejscach i okolicznościach np. w różnych typach restauracji, na pikniku, stadionie, wycieczce, w muzeum czy w kościele.
     
  • Zajęcia edukacyjne w klasach V i VI - "Wychowanie do życia w rodzinie" , które ukazują wartość rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomagają uczniom w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

 

Hobby: czytanie dobrej książki, zimą szusowanie na nartach, latem kajaki.

 


Adres : betum14@interia.pl