jola

 

 

 

J estem nauczycielem matematyki.
O d 26 lat pracuje w SP 11.
L ata pracy minęły mi jak chwila,
A czas emerytury zbliża się niepokojąco szybko.

 

F ascynuje mnie umysł dziecka,
R ozumowanie,
E mocje
J akie towarzyszą odkrywaniu przez uczniów tajników matematyki.
O bawiam się, że nie dotarłam do wszystkich z „kagankiem” wiedzy
W obec tego,
S ądzę, że powinnam wzmóc działania edukacyjne,
K tóre zapewnią każdemu mojemu uczniowi solidną wiedzę matematyczną,
A mnie dostarczą niezapomnianych przeżyć.

 


Adres: jolafrejowska@wp.pl