Reforma Oświaty SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

 

1. „List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców”


2. Broszura informacyjna „Dobra Szkoła”


3. „Mapa Drogowej Reformy Edukacji”


4. Plakat „Dobra szkoła”


5. Informacja na temat możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej

Adres e-mail: reformaedukacji@men.gov.pl.
Kontakt telefoniczny z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.

  • tel. 22 347 41 41 struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
  • tel. 22 347 47 92 podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
  • tel. 22 347 44 58 przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
  • tel. 22 347 43 12 finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy
  • tel. 22 347 42 28 kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • tel. 22 347 41 95 kształcenie branżowe


6. Linki do stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:
http://reformaedukacji.men.gov.pl/
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014