Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

 

Przewodnicząca: Natalia Barańska
Zastępca przewodniczącej: Anna Kopek
Skarbnik/Sekretarz: Patrycja Płachta

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach