I. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania:

 

II. Materiały do ćwiczeń:

 

1. Rodzaje literackie

 

 

2. Formy wypowiedzi pisemnej:

 

 

3. Zabawy słowem:

 

 

4. Złote myśli


5. Rymowane zagadki:

 

 

6. Dyktanda

 

7. Wykaz błędów językowych