2018/2019

---------

OGŁOSZENIE

          W związku z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że 12 listopada jest w naszej szkole dniem wolnym od wszelkich zajęć.

                                                                                             Dyrekcja SP 11 w Tychach.

ŚWIĘTUJMY RAZEM 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI! AKCJA „REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"

        Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”.

W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

WOLONTARIAT NA RZECZ NIEPODLEGŁEJ

 


      Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji „Świętujmy 100 lecie odzyskania Niepodległości”. Wolontariat chce, aby każdy w tym szczególnym dniu 11 listopada poczuł się ważny. Dlatego ruszamy do naszych chorych w Szpitalu Wojewódzkim, za zgodą ks. kapelana chcemy im rozdawać w tym dniu kotyliony oraz flagi Polski.
Chcecie pomóc? Przynieście małą flagę lub kotylion zrobiony przez Was w dniach od 5-8 listopada do szkoły, a my rozdamy je chorym.
Dziękujemy za pomoc

Informacja p. Magdą Salwerowicz
 

 

DRODZY RODZICE!

        W dniu 9 listopada w naszej szkole będziemy świętować "Urodziny Marii" i 100 rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym dniu nie będzie lekcji. Zapraszamy wszystkie dzieci galowo ubrane na g.9.00. W świetlicy będzie "Festiwal piosenki patriotycznej" a w salach lekcyjnych będą zorganizowane różne działania dla uczniów dotyczące naszej patronki lub Święta Niepodległości. O g.11 zgromadzimy się wszyscy w sali gimnastycznej i odśpiewamy hymn, po czym weźmiemy udział w uroczystej akademii. Ok. 12 dzieci rozejdą się do domów. Od 11.30 do 12.30 wydawany będzie obiad w szkolnej stołówce. Dla dzieci potrzebujących opieki zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy szkolnej.

Bardzo prosimy o dopilnowanie dzieci, aby ubrały się odpowiednio do charakteru święta."

Informacja p. wicedyrektor B. Płoskońska

 

 

 

"Śpieszy się kochać"

          Nasza szkoła już kolejny raz, organizuje zbiórkę na rzecz  podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo. W tym roku potrzebne są:

pieluchomajtki Seni rozmiar 0,1,2

pieluszki w rozmiarach 0, 1,2,,5,6

podkłady chłonne- rozmiary minimum L

proszki do prania

płyny do płukania

chusteczki nawilżane

Wymienione akcesoria zbieramy do 15 listopada, można zostawić je u p. woźnej lub wychowawców.

Informacja: Joanna Loska-Rychlik

 

       Od 22 października w naszej szkole rusza rekrutacja do projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”, którego organizatorem jest Gmina Miasta Tychy.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

„SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W TYCHACH” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”, realizator Projektu, tj. Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, informuje, iż od dnia 22 października 2018 roku do dnia 8 listopada 2018 roku trwa rekrutacja do Projektu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi.
Szczegóły u koordynatora szkolnego projektu (tel. 32 227 34 64 lub).
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych – od 22 października 2018 roku do 8 listopada 2018 r.
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
1. Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 11 IM. Marii Curie - Skłodowskiej w Tychach, ul. Skłodowskiej 4, 43-100 Tychy
lub
2. Biuro projektu (Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, IX piętro, pokój 906),
 

Dokumenty związane z projektem:

SZKOŁA NA SPORTOWO – BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WYGRYWA – DZIĘKUJEMY!!! ;)

          4 października zostały opublikowane wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok. Okazało się że odnieśliśmy kolejny bardzo duży sukces w historii Budżetu Partycypacyjnego.

Dzięki pomocy Państwa, mieszkańców osiedla C, wygraliśmy głosowanie w zgłoszonym projekcie Szkoła na Sportowo. W imieniu całej Rady Pedagogicznej, społeczności szkolnej oraz Dzieci bardzo pięknie dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie.

Szczególnie w tym miejscu dziękujemy Wam wszystkim którzy oddali na nasz projekt głos. Równie serdeczne podziękowania należą się Pani Ewelina Majewska – Howis, projektodawczyni tego przedsięwzięcia. Jeszcze raz pięknie dziękujemy – cała społeczność szkolna JEDENASTKI.

WSZYSCY WYGRALIŚMY WSPÓLNĄ SPRAWĘ, DZIĘKUJEMY

 

AKCJA "KASZTAN NA WAGĘ ZŁOTA " ZAKOŃCZONA

GŁOSUJMY!!!

 

        Gorąco zachęcamy do głosowania na plakat promujący czytelnictwo, który stworzyła, nasza uczennica, Oliwia Śmigiel na konkurs "Tysiąc powodów by czytać". Szkoła, która otrzyma najwięcej głosów wygra 1000 książek!!! Głosować można codziennie.https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj.

 

Informacja: p. Ki

 

nga Radzewicz
 

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach

          Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kluczowych kompetencji, niezbędnych na rynku pracy, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie placówek w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach.

W efekcie 383 uczniów ze szkół objętych wsparciem będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, przyrody i kołach zainteresowań. Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mogli poszerzać swoje zainteresowania na zajęciach rozwijających kompetencje językowe, matematyczne, przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Jako innowację wprowadza się w obu szkołach nauczanie przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu. Celem tych zajęć będzie zmiana roli ucznia z biernego słuchacza w aktywnego badacza poprzez przeprowadzanie eksp

 

erymentów, pokazów i doświadczeń.

Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania barier edukacyjnych i społecznych uczniów oraz zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. Zakłada się też aktywną współpracę nauczycieli i rodziców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń związanych z efektami pracy w ramach dodatkowych zajęć.

Termin realizacji – 2018-2020
Wartość całkow

 

ita – 360 354,50 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 324 319,05 PLN

 

     

SZANOWNI PAŃSTWO,

od 3 września rozpoczęły się prace budowlano - modernizacyjne wokół szkoły.

Bardzo przepraszamy za niedogodności i prosimy o zachowanie ostrożności.

Marzena Nogaj - Dyrektor SP-11

SZANOWNI RODZICE

        Należność za zniszczone podręczniki należy wpłacać na konto dochodowe szkoły W tytule przelewu NALEŻY wpisać: "zwrot za podręcznik zniszczony imię i nazwisko dziecka, klasa"    nr konta: 63 1240 1330 1111 0010 6084 4872  Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach

POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI!


TYTUŁ PODRĘCZNIKA, kwota w złotych
klasa 1
Nowi tropiciele (każda część) 9,90
Explore Treetops 1 24,75
klasa 2
Nasza szkoła (każda część) 4,21
Young Treetops. Class Book 2 24,75
klasa 3
Nasza szkoła (każda część) 2,35
Young Treetops. Class Book 3 24,75

KLASA 4
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
Lekcja muzyki 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Informatyka. Lubię to! 8,00
Oxford STEPS PLUS 21,00
KLASA 5
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
I gra muzyka 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Lubię to! 8,00
j. angielski 21,00
KLASA 6
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
I gra muzyka 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Lubię to! 8,00
j. angielski 21,00
KLASA 7
Język polski. Między nami 25,00
Matematyka 25,20
Biologia 25,00
Chemia 25,00
Fizyka 23,00
Geografia 25,00
Historia. Wczoraj i dziś 24,50
Informatyka. Lubię to! 10,00
Lekcja muzyki 9,00
Plastyka. Do dzieła! 9,00
j. angielski – English Class A2+ 23,40
j. niemiecki – Magnet Smart 23,40
j. rosyjski – Echo 7 25,74

 

BOISKO WELOFUNKCYJNE

 

      Z dniem 11.05.2018 r. na terenie szkoły został‚o udostępnione boisko wielofunkcyjne pozyskane z budżetu partycypacyjnego dla naszych uczniów i mieszkańców osiedla.
Stanowi one nasze wspólne dobro, dlatego serdecznie prosimy, aby o nie należycie dbać i szanować."

Informacja p. dyr. Marzena Nogaj

RODZICU! OBSERWUJ-DIAGNOZUJ-POMAGAJ

        "Rodzicu! Jeśli Cię coś niepokoi w rozwoju Twojego dziecka porozmawiaj z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, zgłoś się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach w celu zdiagnozowania dziecka.
Właściwe zdiagnozowanie i wczesne wykrycie dysfunkcji rozwojowych poprawią szanse edukacyjne Twojego dziecka i pozwolą zaplanować odpowiednią pomoc w przedszkolu lub szkole."

Więcej szczegółów na: www.oswiata.tychy.pl/kampania-obserwuj-diagnozuj-pomagaj i stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICU! OBSERWUJ-DIAGNOZUJ-POMAGAJ

 

KAMPANIA MIEJSKA DLACZEGO?

 

 


        24 stycznia ruszyła Miejska Kampania "Dlaczego?- porozmawiajmy o uczuciach". Szczegóły na jej temat znajdziecie Państwo na  stronie: http://dlaczego.ppptychy.pl/ oraz w  zakładce Programy i akcje -> Kampania DLACZEGO?

SZANOWNI PAŃSTWO


          W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie MY MAUCZYCIELE zwracamy się z prośbą DO PAŃSTWA – RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków
w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji  u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. 

Informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych.


RODZICU
• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

       W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

        Nie zapominajmy, że problemy dzieci i młodzieży, mimo że dla nas dorosłych wydają się błahe i nieistotne, dla nich mogą być bardzo poważne, niekiedy wydają się być sytuacją bez wyjścia.